slajd4

slajd3

slajd2

slajd1

Godziny otwarcia:


w okresie
od 1 stycznia do 31 maja 
oraz
od 1 września do 31 grudnia 
czynne od wtorku do soboty (oprócz świąt)
w godzinach 9.00 - 17.00

w okresie
od 1 czerwca do 31 sierpnia
czynne od wtorku do niedzieli 
w godzinach 9.00 - 17.00

Muzeum jest otwarte w „długi weekend” majowy, Boże Ciało, święto 15 sierpnia.

Ceny biletów: 
normalny 6 zł 
ulgowy 4 zł

 

Kontakt do muzeum:


Muzeum Michała Kajki w Ogródku
Ogródek 5, 12-250 Orzysz
tel. (87) 423 74 26, 530 540 930
e-mail: muzeumkajki@wp.pl

Zapraszamy również do:


Leśniczówka Pranie – Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ 


facebook icon


W słonecznej popołudnie, w sobotę 7 czerwca 2014 roku, do leżącej na uboczu niewielkiej wsi o wdzięcznej nazwie Ogródek w powicie piskim (oddalonej o dwa kilometry od kościoła parafialnego w Kłusach, o jedenaście kilometrów od Orzysza i o dwadzieścia kilometrów od Ełku) nie przybyli; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ani wiceministrowie  tego resortu, ani dyrektorzy od spraw muzealnictwa z Departamentu Dziedzictwa Narodowego, ani kustosze z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ani innych muzeów biograficzno-literackich, ani muzeów licznych na Mazurach i Warmii oraz na Podlasiu i Suwalszczyźnie, ani pisarze ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich czy Związku Literatów Polskich tworzący na mazursko-warmińskiej ziemi i gdziekolwiek indziej, ani badacze historii regionalnej z ośrodków naukowych i uniwersyteckich, ani nauczyciele języka polskiego czy historii, ani działacze kultury z Olsztyna, Pisza, Ełku, Gołdapi, Działdowa, Szczuczyna, Morąga i innych miast z bliższych i dalszych okolic. Nie przybyli, a stawić się powinni!

Tego dnia bowiem, po trzech latach ogromnego wysiłku i finansowego, i organizacyjnego piskiego samorządu, przywracano nowe życie domowi Michała Kajki, najwybitniejszemu poecie mazurskiemu, który życiem swoim i twórczością z Ogródkiem był najdłużej i najmocniej związany.

„Szczęśliwy poeta, któremu naród remontuje dom” - powiedział - parafrazując wers Czesława Miłosza z wiersza Do Tadeusza Różewicza, poety - w swoim wystąpieniu podczas uroczystości otwarcia muzeum Wojciech Kass, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, który do odnowy tej placówki przyczynił się najbardziej. „Pisząc ten wers - stwierdził dalej Wojciech Kass - mógł mieć [jego autor] na myśli także to, że w centrum każdej cywilizacji jest język, a ona swoje uczucia, myśli, idee, marzenia, proroctwa nazywa poprzez ten język. Z kolei jego ukoronowaniem, jego najbardziej wysublimowaną i uduchowioną formą jest język poezji. Twórczość poetycka Michała Kajki przechowuje nie tylko mazurską polszczyznę, ale również - mazurską duszę - jej niepokoje, kłopoty i tęsknoty”.

Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku

Genius loci Kajkowego gospodarstwa, które od 1968 roku jest muzeum poety, został zachowany. Świadomi tego (i słusznie z tego dumni) byli samorządowcy Pisza, Orzysza i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Olsztyna, którzy licznie tej soboty do Ogródka przyjechali, a niektórzy zabrali głos (w kolejności następującej): Andrzej Nowicki - starosta powiatu piskiego, Marek Wysocki  - wicestarosta powiatu piskiego, Zbigniew Włodkowski - poseł z ziemi piskiej, Jarosław Słoma - wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Najliczniejszą grupę (trzydziestoosobową) stanowili jakże radośni uczniowie Gimnazjum nr 4 z Olsztyna, przybyli na tę uroczystość pod opieką Małgorzaty Chojnowskiej.

Wydarzeniem głównym uroczystości w Ogródku było otwarcie wystawy biograficzno-literackiej o Michale Kajce, którą przygotowano - po czterdziestu sześciu latach! - według nowego scenariusza Zbigniewa Chojnowskiego i Zbigniewa Fałtynowicza i nowej aranżacji Witolda Błażejowskiego, znanego i cenionego projektanta ekspozycji literackich, m.in. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

„Dom Michała Kajki - tymi słowami zwrócił się do siedzących przed sceną na Kajkowym podwórku Zbigniew Chojnowski - winien być domem poety i słowa, domem zadumy i lektury”. To, co nam Michał Kajka pozostawił, to, co jest pewne, to swoje wiersze, napisane w mowie polskiej, był bowiem poetą języka polskiego. Wystawa poświęcona autorowi Tęskności za ojczystą mową jest także swoistym hołdem złożonym kulturze mazurskiej i piśmiennictwu mazurskiemu, które w XIX i XX wieku - mimo przeciwnych żywiołów - rozwijało się na Mazurach dzięki tutejszej ludności, dla której polszczyzna była „mową cnoty i pokory”. Zbigniew Chojnowski w dalszej części swojego wystąpienia omówił w zarysie poszczególne cztery zasadnicze segmenty 1 ekspozycji: kontekst geograficzno-historyczny życia i działalności Kajki, kontekst kulturowy twórczości Kajki (piśmiennictwo polskie na Mazurach), Kajka - poeta, Kajka - w pracy i w gronie rodzinnym.    

„Domowymi” wierszami mazurskiego dumaca: Już pięćdziesiąt lat przychodzi oraz Przeszłość aktorzy Wojciech Wysocki i Katarzyna Żak rozpoczęli prezentację wierszy, tematycznie ułożonych: Mazury [Gdzie znajdziecie taką ziemię], Na cześć ludu mazurskiego, Pieśń mazurska, Do ludu mazurskiego;  Jak dwaj młodzieńcy handlem na wódce się wzbogacili, Jak jeden rybak dozorcę rybołówstwa do siebie przywabił, Przygoda muzykanta; Sierota i Hymn pokuty. Recytacjom towarzyszyła muzyka zespołu Transkapela ze Szczytna.

Jeszcze długo brzmiały Kajkowe słowa, które niosły okoliczne drzewa i fale jeziora Kraksztyn zza nich prześwitującego, a widocznego za ażurową ścianą sceny, kiedy przecięto wstęgę i przybyli tego dnia do Ogródka weszli przez ganek do domu-muzeum, by zapoznać się z wystawą. Pierwszym słowem, które ujrzeli było: Zitojta! Ostatnim - strofa wiersza:

Przyjmijcie dzieło mej pracy,
Niech ze nikt z tej osnowy
Zdobią was, co macie w zacy
Dźwięk ojczystej naszej mowy.
Niech wydadzą hojne plony
Z mego dzieła wsze utwory
I niech idą na wsze strony,
Niech napełnią chaty, dwory!

AGNIESZKA WICZ

  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku
  • Otwarcie muzeum po remoncie w 2014 roku

 

warminsko-mazurskieSerwis Muzeum zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.