slajd4

slajd3

slajd2

slajd1

Godziny otwarcia:


w okresie
od 1 stycznia do 31 maja 
oraz
od 1 września do 31 grudnia 
czynne od wtorku do soboty (oprócz świąt)
w godzinach 9.00 - 17.00

w okresie
od 1 czerwca do 31 sierpnia
czynne od wtorku do niedzieli 
w godzinach 9.00 - 17.00

Muzeum jest otwarte w „długi weekend” majowy, Boże Ciało, święto 15 sierpnia.

Ceny biletów: 
normalny 6 zł 
ulgowy 4 zł

 

Kontakt do muzeum:


Muzeum Michała Kajki w Ogródku
Ogródek 5, 12-250 Orzysz
tel. (87) 423 74 26, 530 540 930
e-mail: muzeumkajki@wp.pl

Zapraszamy również do:


Leśniczówka Pranie – Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ 


facebook icon


Patronem stałej ekspozycji w Muzeum Michała Kajkiw Ogródku jest Michał Kajka (Kayka) (1858–1940) – poeta, gospodarz, cieśla, murarz, działacz mazurski. Wystawa jest ekspozycją stałą, zorganizowaną w murowanym domu w Ogródku, wybudowanym przez Michała Kajkę i zamieszkiwanym przez niego i jego najbliższą rodzinę. Od 1968 roku w budynku tym i w obrębie jego posesji mieści się muzeum. Wystawa wykracza poza biografię Michała Kajki, bowiem ten wybitny poeta reprezentował dużo szersze zjawisko, czyli rozkwit piśmiennictwa mazurskiego w XIX w. Jego cezurę wyznaczają lata wydawania gazety „Przyjaciel Ludu Łecki” (1842–1845) i śmierć Kajki w roku 1940.

Wystawa ma głównie charakter literacki. Istotny jest jednak kontekst historyczno-geograficzny, stąd też ukazanie istotnych elementów z historii Mazur jako południowej części Prus Wschodnich, z dziejów piśmiennictwa mazurskiego, a następnie losu i twórczości Kajki. Powierzchnia przeznaczona na wystawę (trzy pomieszczenia) narzuca niejako podział tematyczny poszczególnych sal: Historia – Piśmiennictwo na Mazurach – Michał Kajka.

Celem ekspozycji nie jest pokazanie historii Mazur i Mazurów, lecz uwidocznienie swoistego, niepowtarzalnego, wyjątkowego w skali polskiej i europejskiej piśmiennictwa jako przejawu oryginalnej kultury mazurskiej, naznaczonej wpływami i zależnościami stosunków niemiecko-prusko-polskich. Całościowe ujęcie spraw jest niemożliwe chociażby z uwagi na niewielką powierzchnię ekspozycyjną. Dążono do przekazania wiedzy – w sposób najbardziej klarowny i zgodny z obecnym stanem badań – o historii, piśmiennictwie i Michale Kajce. Starano się przez dobór eksponatów, cytatów itp. co najmniej zasygnalizować złożoność problematyki społeczno-kulturalnej Mazur i Mazurów.

DSC 6066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa powstała w ramach realizacji operacji  p.n. „Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Michała Kajki w Ogródku” dofinansowanej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów , tj. operacji , które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach PROW na lata 2007-2013.

 


 

warminsko-mazurskieSerwis Muzeum zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.