slajd4

slajd3

slajd2

slajd1

Godziny otwarcia:


w okresie
od 1 stycznia do 31 maja 
oraz
od 1 września do 31 grudnia 
czynne od wtorku do soboty (oprócz świąt)
w godzinach 9.00 - 17.00

w okresie
od 1 czerwca do 31 sierpnia
czynne od wtorku do niedzieli 
w godzinach 9.00 - 17.00

Muzeum jest otwarte w „długi weekend” majowy, Boże Ciało, święto 15 sierpnia.

Ceny biletów: 
normalny 6 zł 
ulgowy 4 zł

 

Kontakt do muzeum:


Muzeum Michała Kajki w Ogródku
Ogródek 5, 12-250 Orzysz
tel. (87) 423 74 26, 530 540 930
e-mail: muzeumkajki@wp.pl

Zapraszamy również do:


Leśniczówka Pranie – Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ 


facebook icon


Ogródek (niem. Ogrodtken) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz, nad jeziorem Kraksztyn i Druglin (Kaleńskie). W latach 1975-1998 miejscowość znajdowała się w województwie suwalskim. Mieszkał tu i tworzył Michał Kajka, jeden z wybitniejszych twórców ludowych. Jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu.

W Ogródku znajduje się filia Szko­ły Podstawowej w Orzyszu oraz mu­zeum Michała Kajki.

Dom-Kajki-w-Ogródku

Historia

Wieś wymieniana w dokumentach z roku 1550, kiedy to książę Albrecht sprzedał Rafałowi Staroście z Grzegorz 5 łók sołeckich, celem założenia wsi czynszowej na 50 włó­kach między jeziorami Kraksztyn i Druglin oraz borem skomackim. Po okresie 5 lat wolnizny z szarwarku chłopi mieli obowiązek dostarczać z Orzysza do Rynu 2 fury mąki i siana.

W październiku 1656 r. Tatarzy, podczas najazdu, wzięli do niewoli dwadzieścia trzy osoby, w tym 8 kobiet.

Epidemia dżumy, przeniesiona przez Szwedów, dotarła tu w latach 1709-1711. Pochłonęła tysiące ofiar. Najbardziej ucierpiało starostwo piskie, gdzie epidemia pochłonęła 30% ludności. Chorych wywożono na jedną z wysp jeziora Druglin. Od tego czasu zwana jest ona Parchą.

We wsi istniał niewiel­ki folwark, należący do dworu w Skomacku. Przez dłuższy czas folwark był dzierżawiony przez arian. Jednym z dzierżawców był Morsztyn, po nim w 1725 roku Bogusław Arciszewski.

Ogródek do 1752 r. podlegał starostwu w Rynie, rewiru w Skomacku (obok wsi Klusy, Gorzekały, Lipińskie, Rożyńsk, Ruska Wieś) i pa­rafii w Klusach.
W 1752 roku zlikwidowano sta­rostwa, wpro­wadzając nowe, większe jed­nostki admini­stracyjne zwane powiatami. Powiat piski powstał w 1818 r., obejmował on obszar dawne­go starostwa piskiego oraz parafię krzyską i opartowską.

W Ogródku żył, tworzył i został po­chowany Michał Kajka (1859-1940), najwybitniejszy mazurski poeta ludo­wy, współzałożyciel Mazurskiej Partii Ludowej. W domu, w którym miesz­kał mieści się obecnie muzeum jego imienia.

Podczas akcji germanizacyjnej nazw miejscowych i fizjograficznych historyczna nazwa niemiecka Ogrodtken została w 1938 r. zastąpiona przez administrację nazistowską sztuczną formą Kalgendorf. W 1939 roku wieś liczyła 444 mieszkańców.

 

warminsko-mazurskieSerwis Muzeum zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.